Author: neville12

Product Management Festival 2019

På årets Product Management Festival bliver der fokuseret på de globale udfordringer, som er for de virksomheder der er afhængige af produktudvikling. Konferencens målrettede fokus gør, at den er relevant for industrier, som...

Read More

Sparringspartner

Nevicos erfaringer fra at agere sparringspartner ved udviklingen af nye teknologiske produkter indikerer at virksomheder ikke altid er bevidste omkring den øgede effekt som det vil give at entrerere med en ekstern partner....

Read More