For mange Product Managers er det, at arbejde i en moden Product Management afdeling altafgørende. Vigtigere end løn, organisatorisk modenhed, produkter og kollegaer.

 

Product Management har som fag gennem de senere år fået mere fokus og tydeligere strategisk indflydelse. Det skyldes blandt andet, at flere virksomheder i øjeblikket arbejder på at skabe et udefra/ind perspektiv med kundens behov i centrum for hvad der skal udvikles. Kommercielle kompetencer bliver derfor efterspurgt i højere grad.

Sideløbende skaber dette nyere fokus et pres på øget klarhed og rolledefinition fra ledelsens side. For hvem tager ansvaret for hvad og er det stadig de samme profiler, som skal drive de samme initiativer.

I forbindelse med Product Management Festival, er der lavet en rapport omkring tendenser og referencepunkter i forbindelse med Product Management. Denne rapport giver bl.a. et godt indblik i, hvordan deres løn er og modenheden af de virksomheder, som har svaret (Download hér).

Flere produktansvarlige arbejder i virksomheder, hvor en stor del af deres tid bruges på at slukke brande. Ifølge Nevico´s analyse af Produktchefers udfordringer i 2017 bruger 57 % mere end 20% af deres tid på at slukke brande (Download rapport hér).

Det er naturligvis utilfredsstillende af mange årsager og de ønsker derfor at arbejde i en mere moden Product Management afdeling, hvor der er systemer på plads, klar rollefordeling, tydelig strategi og vision og hvor der af samme grund er mere fokus på best practices og udvikling end på at slukke brande.

 

Så hvis du mangler inspiration til at skabe mere modenhed i jeres Product Management afdeling, så tag fat i os og få hjælp til at komme videre. Få fat på os her.