I forrige indlæg om product-as-a-service beskæftigede jeg mig med hvordan produktejere er nødt til at revurdere deres serviceaftaler grundet Internet of Things (IoT), da slutkunderne allerede er godt i gang med at revurdere deres krav til deres leverandører. I dette indlæg koncentrerer jeg mig om, hvordan man går fra at have et produkt til at indgå i et system.

Prøv at bemærk hvordan din egen dag allerede er påvirket. Når du skal handle er der grønne lys for ledige P-pladser, på vej dertil bliver trafikken fartmæssigt dirigeret efter antal af biler på vejen, når du er i centeret er hylderne fyldt op, da butikkerne er i stand til at genbestille varer og mens du er væk er forbruger dit hus ikke unødig strøm.

Hvad er smart forbundne produkter i stand?

Du skal indledende være i stand til at overvåge dit produkt. Ved at sætte sensorer og kombinere dem med eksterne data, så er du som producent i stand til at følge dit produkts tilstand og de påvirkninger, som eksterne forhold kan give. Endvidere giver det mulighed for at overvåge om man udnytter produktet til dets fulde kapacitet. Hvis ikke kan alarmer initialiseres.

Dernæst skal der være software installeret i selve produktet, eller i skyen, med hvilken man kan kontrollere sine produkter og personalisere brugeroplevelsen. I fremtiden betaler køberen af hardware udelukkende for de features de reelt anvender og ikke for en pallette af unødvendige features, som man ofte ser det i dag. Denne prismodel er meget udtalt i softwarebranchen allerede, se fx https://www.insightly.com/pricing/.

Med sensorer og software installeret, er det næste naturlige trin at få optimeret på den tilvejebragte viden. Dette kan gøres ved at implementere intelligente algoritmer, som selv beregner forbedringspotentialet på det givne produkt og giver producenten mulighed for at tilbyde forebyggende vedligehold, som beskrevet med elevatoreksemplet fra forrige blog.

Med overvågning, kontrol og optimering på plads, er vi nu nået til denne blogs pointe. Nemlig, at produkterne bevæger sig fra at være stand-alone (om end smarte og forbundne) til at indgå i systemer. I eksemplet fra Porters artikel beskrives det hvordan en traktor er gået fra at være et produkt, som løser en opgave på en mark, til at indgå i et system af udstyr der skal til for at drive et moderne landbrug.

Det system indgår endvidere i et overliggende system, der består af en række andre systemer, der er relevante for at drive et optimalt landbrug. Vejrsystemer, vandingssystemer og systemer for optimal såning. Din konkurrencesituation er dermed ændret og nye konkurrenter træder ind.

Hvorfor er det relevant?

Hvorfor er det relevant? Det er relevant af flere grunde. For det første er det vigtigere end tidligere at se på hvordan produktet indgår i sit økosystem. Står produktet alene uden at indgå i et større system, det har en god evne til at dominere, vil det risikere at blive reduceret til blot at konkurrere på pris på trods af stærke features. Gennemsigtigheden og adgangen til data, vil yderligere præcisere og synliggøre hvad slutkunden modtager af dit produkt.

Evnen til at dominere det overliggende system, har altid været relevant, men nu hvor flere produkter har opnået evnen til intelligent at indgå i systemer, risikerer du, at din konkurrent ikke længere er den oplagte, men derimod virksomheden der tilbyder det bedste system til at løse din branches udfordring.

Den der kontrollerer systemet, sætter dagsordenen og sikrer sig den bedste margin og konkurrencesituation. Hvis du ikke allerede har en plan for hvordan du kommer dertil, så er det nu på tide at komme i gang.