Gennem egne oplevelser som produktchef for en større international virksomhed, som mødeleder for produktdirektører og produktchefer for landets førende netværksorganisation EGN Netværk Danmark og via direkte Product Management relateret konsulentarbejde, har jeg erfaret, at mange virksomheder har udfordringer med at skabe tilfredsstillende sammenhæng mellem markedets behov, udviklingsafdelingen og det forretningsmæssige perspektiv. Dette er en skam, da der er enorme gevinster ved at optimere sammenhængene.

At jeg påstår behovet er større end tidligere, vil jeg gerne uddybe. Som virksomhederne vokser, vil kompleksiteten øges og processer og metoder vil blive implementeret. Til tider ovenpå eksisterende processer, som ofte er udviklet til at passe ind i en anden markedssituation. Tænk hér på alle de industrivirksomheder, hvis produkter udgør langt hovedparten af deres omsætning, men som konstant og evigt bliver udfordret af nye innovative forretningsmodeller, hvor ”løsningen” har potentialet til at gøre produktet sekundært.

I disse virksomheder finder der i øjeblikket et stort og komplekst opgør med måden man gør tingene på og der søsættes ambitiøse strategiprogrammer, som skal sikre at virksomhederne også er der i morgen.

Men hvem skal sikre at der lægges de rette strategier på produkt og løsningsniveau? At markedets input er korrekte? At de bliver struktureret i et roadmap, som understøtter strategien og har tænkt afsætningen helt ind i produktprioriteringen? Og at der også er planer for eksekveringen? Og som hele tiden skal holde fokus på at skabe fremdrift og salgsfokus?

Korrekt. Det er Product Managements opgave og ansvar og blandt andet derfor vil behovet for kompetent produktledelse også stige de kommende år.

Markedsanalyser, markedsstrategier og produktstrategier vil fremadrettet fylde endnu mere og vil derfor også stille yderligere krav til sparring, vidensdeling, videreuddannelse og kommercielle samt tekniske færdigheder.

Så hvad kan du gøre nu? Tre aktiviteter, du kan gøre nu for at stå skarpt til fremtidens udfordringer

  • Er du klædt på uddannelsesmæssigt til at håndtere kommercielle og tekniske krav? Hvis ikke, hvordan bliver du det så?
  • Har du arbejdet med din produktstrategi, så den står skarpt, har visioner og er kommunikeret til relevante personer, partnere og kunder? Hvis ikke påbegynd dette arbejde. Læs mere her: https://www.linkedin.com/pulse/har-du-husket-lave-din-produktstrategi-david-neville
  • Har du den rette sparring? Hvis ikke, så er et dedikeret product management netværk måske det rette for dig? Se mere på egn.dk