Et product roadmap kommunikerer hvorfor og hvad der er bag dit produkt. Det giver en visuel oversigt, der kortlægger visionen og retningen for dit produkt eller din produktserie. Det er derfor et uundværligt værktøj, når man arbejder med produkter på den ene eller anden måde. Og derfor vil vi kort opridse nogle af de vigtigste pointer i forbindelse med udarbejdelsen af et produkt roadmap.

 

Definér din strategi

Det er vigtigt, at strategien bliver defineret som noget af det første. Her handler det om, at indfange det mest essentielle af jeres vision, som I vil opnå. Strategien skal være implementeret i alle de aktiviteter, I foretager jer. Læs mere om emnet her.

 

Sæt målbare og realistiske mål

Når strategien er på plads, er det nødvendigt at specificere konkrete mål.

Identificér vigtige mål, og sørg for at de er målbare både i forhold til tid og effektivitet. Mål er vigtige, da det giver dig noget konkret at arbejde hen imod.

 

Definér arbejdsopgaverne

Dit roadmap skal omfatte et holistisk perspektiv, og i den forbindelse skal det være i stand til at identificere og definere unikke opgaver, og lave en tidsplan for de enkelte opgaver. De enkelte arbejdsopgaver skal kobles på de forskellige mål, således at den røde tråd er intakt.

Hvert et product roadmap starter og slutter med strategien. Så husk at få styr på den, inden I påbegynder de efterfølgende aktiviteter. På den måde kan I sikre, at alle virksomhedens aktiviteter er meningsfulde for jer, og tilfører virksomheden værdi.

 

Kilde:

http://www.incarabia.com/build/how-to-build-a-product-roadmap-like-elon-musk/