For at få det største udbytte af projekt med Nevico er det vigtigt at komme godt fra start. Vi har listet en række ting, du med fordel kan forberede inden projektet starter eller som noget af det første efter start.

 

  • Definer ansvarsområde og beføjelser for konsulenten, så der ikke er tvivl om opgavens omfang
  • Sørg for at få et klart og tydeligt mandat fra ledelsen i forhold til projektet og de beslutninger der skal tages undervejs
  • Definer en klar strategi for projektet med angivelse af mål, delmål og tidsramme for projektet
  • Skab overblik over projektets interessenter og deres rolle i forhold til projektet. Her er det vigtigt at gennemføre en grundig stakeholderanalyse, så informationen om projektet kan målrettes de forskellige interessenter
  • Udarbejd et brief på opgaven som noget af det første, så relevante interessenter får information om projektet og dets indhold
  • Nedbryd projektet til opgaver, identificer afhængigheder mellem opgaverne og prioritér disse (se evt. artikel om gode råd til prioritering her)
  • Sørg for at operere med intensiv frontloading i projektet, så alle muligheder og begrænsninger undersøges og udfordres tidligt i projektet
  • Sørg for løbende information til alle stakeholders, så modstanden mindskes og fokus på projektet fastholdes
  • Sørg for at der er en PC klar med alle relevante programmer og nødvendige adgange til drev og filer
  • Sørg for at der oprettes mail og kalender, så alle ved hvornår konsulenten er til stede og tilgængelig

 

 

Med alle de ovennævnte ting på plads før projektstart, eller kort efter starten, sikrer du en optimal afvikling af projektet og dermed mest mulig værdi for pengene i forhold til udnyttelse af konsulentressourcerne.