Nevico har i 2017 foretaget en analyse af Product Management funktionen i Danmark. Analysen er baseret på 189 besvarelser, og en vigtig og lærerig konklusion er, at mange ikke har en fast proces for at bringe produkter på markedet.

Udvikling uden processer

David Neville, CEO i Nevico, udtaler: “40 % ikke har en proces for at bringe produkter på markedet og det resulterer i et markant tab af potentiale og store gevinster der ikke bliver høstet”.

Målet med produktudviklingen er i sidste ende, at det skal ende på markedet. Og hvis der ikke er faste processer, bliver funktionen ineffektiv, og det bliver sværere at nå succesfuldt i mål. Han fortæller i forlængelse heraf, at 49 % at ikke har standardiserede templates at kommunikere fra. Det vil sige, at hver product manager ender med at anvende sin egen løsning.  David anskuer rapportens konklusioner som et problem og beretter: “Danske virksomheder går glip af muligheder for et succesfuldt produkt, da både faste processer og salg bliver underkendt eller nedprioriteret. Der bruges altså alt for meget tid på at udvikle produkterne, og man glemmer at få dem i mål. Det er man nødt til at få øjnene op for ude i product management funktionerne”.

Udover at product managers har meget at hente på effektiviteten, så vil de, ved at få ensretning af processer, dokumenter etc. kunne udligne det faglige niveau. Nevicos rapport viser nemlig, at product managers faglige niveau varierer i høj grad. På en skala fra 1-5, hvor 1 er lidt variation, svarer 29 % 4 på skalaen, og det vægtede gennemsnit ligger på 3,6. Gennemsnittet vurderer altså, at det faglige niveau varierer ret meget.

Der er meget der tyder på, at der er store gevinster at hente ved at optimere, ensrette templates og have effektive processer. Det ville kunne give salg de værktøjer, der er brug for, og det faglige niveau vil udlignes i højere grad.