Når du sidder med det strategiske ansvar for et produkt eller en produktserie, er du nødt til at forholde dig til nogle grundlæggende kommercielle forudsætninger for at opnå salgsmæssig succes:

  • Hvad er de forretningsmæssige målsætninger med sortimentet?
  • Er der en efterspørgsel hos kunderne?
  • Hvordan er konkurrencen på markedet?
  • Hvor tjenes pengene?

Efter at have sig gjort dette klart, begynder arbejdet med at indrette og profilere produktsortimentet til at matche markedet. Produkt marketing aktiviteterne kommer nu i spil. Hvilke aktiviteter skal til for, at man når hele vejen rundt og ikke glemmer nogle essentielle vinkler?

Checkliste

Et ret udførligt bud kunne være denne checkliste fra:

http://strategyd.org/product-marketing-checklist-a-comprehensive-157-point-guide/

Arbejdet med at komme igennem checklisten tager tid, og involverer flere parter. Det kan være omstændigt og politisk betinget, men får man diskuteret de mange vinkler på sin marketingsstrategi og bliver skarpere i sin lancering og  sin kommunikation, så er man meget bedre positioneret for succes – både internt, eksternt og kommercielt. Checklisten er omfattende, men det betyder ikke, at det er en udtømmende liste over alle mulige handlinger i alle tænkelige segmenter eller industrier. Der kan være komponenter, der er vigtige for dit job, eller specifikke for din organisation eller industri.

Tænk i markeder

Markedet er omdrejningspunktet for produkterne. Og uden et marked har du intet produkt. Derfor bør alle produktansvarlige tvinge sig selv til at tænke i marked før produkt.