At være Product Manager indebærer et stort ansvar. Der kan være tidspunkter, hvor man som Product Manager overtager en andens produkt, hvilket kan indebære en række problemer, som dermed bliver dit ansvar at håndtere. Vi vil i det følgende komme med gode råd til, hvordan du håndterer specifikke problemer, du måtte arve fra andre. Her vil vi komme ind på, hvordan det kan være en god idé at:

  • Forholde dig realistisk til problemet
  • Udarbejde en plan for løsningen
  • Lære dit team at kende
  • Lære af dine fejl

Vær realistisk

Det er sjældent, at man overtager et fuldstændigt perfekt produkt, så sørg for at have realistiske forventninger om, at produktet kan indeholde potentielle problemer i starten. Når du har gjort det, er det vigtigt, at du ikke har en formodning om, at du kan tackle alle disse problemer på én gang. Vurdér først, hvori manglerne består og håndtér dem derefter lidt efter lidt. I mange tilfælde er det, der kan virke som et stort problem, i virkeligheden blot en lille bagatel.

Udarbejd en plan

Du var fra begyndelsen klar over, hvad du gik ind til, og at klage over problemet hjælper derfor ikke med at løse det. Sørg derfor for at identificere problemerne og udarbejd en plan for, hvordan du løser dem. Det kan derefter være en god idé at dele dine tanker med resten af teamet, så du kan få deres feedback. På den måde kan de også være med til at påpege andre eksisterende problemer, som du ikke har været opmærksom på.

Lær dit team at kende

At skulle overtage et eksisterende produkt kan være problematisk, idet det ikke kun er produktet, du skal lære at kende. Det er ligeledes vigtigt, at du sætter tid af til at lære dit team at kende, så du på den måde bedst muligt udnytter deres styrker. På den måde sikrer du dig, at jeres ressourcer sammen skaber fremskridt og skaber det bedst mulige produkt.

Lær af dine fejl

”Vi har altid gjort det på den måde” er ikke en valid undskyldning for ineffektive processer. Du er den nye chef, så det er dit ansvar at sætte dig ind i, hvordan tingene tidligere blev gjort. Herefter er det så op til dig hvilke ting og procedurer, der skal laves om på. Sørg dog for at være fleksibel og åben for inputs fra dit team og husk derefter på, at det første forsøg på at lave noget om, ikke nødvendigvis altid kan give perfekte resultater. Så længe du lærer, må du ikke anse hvert enkelt lille fejl som en total fiasko.

Denne artikel er inspireret af https://www.productplan.com