Nevico ApS har i perioden marts til april 2017 foretaget en analyse af product management funktionen i Danmark. Analysen bygger på 189 besvarelser, hvoraf overvægten af respondenter er produktchefer. Analysens resultater tegner et klart billede af, at der i product management funktionen bruges for meget tid på brandslukning, og at der er mangel på metodikker og templates.

Spildtid og manglende processer

Noget der går igen fra forrige års analyse er, at mange bruger for lang tid på brandslukning, altså ikke planlagt arbejde. Analysen viser, at 33,86% bruger 10-20% af deres tid om ugen på brandslukning. Der bruges tid på brandslukning, som oprindeligt skulle bruges på for eksempel ledelsesopgaver og effektivisering. I stedet ender 33,86% med at bruge en stor del af deres tid på at rette op på ting, der er gået galt. Denne spildtid vil kunne reduceres eller fjernes ved at have implementerede, effektive metodikker og templates, men det viser sig ikke at være tilfældet. Der er ofte ikke er en proces for, hvordan produkter kommer på markedet, og endvidere har overvægten af respondenterne ikke standardiserede templates at arbejde ud fra. 41,27% svarer, at de ikke har en fast proces, ​og 48,68% svarer, at de ikke har standardiserede templates at kommunikere ud fra​. Det mindsker altså chancerne for at ende med et succesfuldt produkt, og
chancerne for at reducere spildtiden.

Anbefalinger baseret på analysens konklusioner

Ved at arbejde mere metodisk med produktudvikling, og have procedurer og templates for, hvordan produktet kommer på markedet, kan processerne forkortes samtidig med at chancerne for at få et succesfuldt produkt øges. Effektive metoder og templates vil ydermere kunne reducere den spildtid, der bruges på at rette op på ting, der er gået galt.