Det kan umiddelbart være svært at skelne mellem en Product Owner og en Product Manager. En undersøgelse viser, at 70% af de adspurgte virksomheder mener, at de to titler indebærer de samme roller. Denne uklarhed kan gøre det svært, at udnytte rollen som enten Product Owner eller Product Manager. Og derfor vil vi i dette blogindlæg opridse forskellene og nødvendigheden ved at skelne.

For at kunne påpege forskellene, vil der først fremgå en beskrivelse af, hvilken rolle henholdsvis en Product Owner og Product Manager har.

Product Manager

Product Management er i sig selv en disciplin, der spænder vidt i forhold til arbejdsopgaver og ansvarsområder. Dog kan man helt generelt sige, at Product Managers er ansvarlige for strategien og den overordnede succes af et produkt.

En Product Manager skal typisk være ekspert i at forstå markedet og sine kunder.

Product Owner

Som Product Owner kan du ligeledes have forskellige roller alt efter situationen, men der er et par særlige opgaver, der kun løses af en Product Owner.

Det drejer sig især om at kunne maksimere værdien af både produktet og af det arbejde, der udføres af udviklingsteamet. Og som Product Owner er du den eneste, der er ansvarlig for styringen.

Faren ved ikke at skelne

Den største forskel er, at Product Owners er ansvarlige for mere af det detaljerede arbejde, og arbejder tættere sammen med udviklingsteamet end en Product Manager.

Og en af de største og mest hyppige fejltagelser er, at der i virksomheder er nogen, der fokuserer på opgaver tilhørende en Product Owner, men glemmer at fokusere på strategi.

Det kan udmunde i, at det strategiske fokus går tabt, og resultatet kan blive, at produktet muligvis mislykkes på længere sigt.

Rollefordelingen kan altså variere, og for at sikre, at alle virksomhedens forpligtelser overholdes, er det vigtigt, at man formår at skelne mellem de to roller.

Kilde:

280group – Product owner vs product manager exploration