En af de vigtigste parametre for at skabe succes i en virksomhed bunder i et godt team. Vi har her samlet en række gode råd til, hvordan man som Product Manager giver sig selv de bedste forudsætninger for at skabe det bedst mulige resultat ved at opretholde et godt samarbejde i teamet. Sørg derfor for:

  • At dele æren med dine samarbejdspartnere
  • At inkludere andre i processen
  • At udvise respekt for andre og deres arbejde
  • At lader dig inspirere af andre

Del æren

Når man samarbejder med andre, er det vigtigt, at der findes en fælles konsensus om, at alle arbejder hen mod et fælles mål. Der er derfor tale om en fælles indsats, hvor alle parter har bidraget til opgaven, og alle bør derfor have del i æren. Sørg derfor for at uddele anerkendelse for hinandens arbejde, da det i sidste ende er i samarbejdet med hinanden, at de bedste løsninger skabes.

Inkludér ingeniørerne

Mange Product Managers kan være tilbøjelige til at tro, at de alene har ansvaret for at generere idéer og produktudvikle, men i mange tilfælde kan det være en fordel at inkludere ingeniørerne i processen. Ved at inkludere ingeniørerne i produktudviklingen sikrer du dig, at de fuldt ud forstår de valg, der ligger bag produkterne, og at de samtidig forstår hvilke funktioner, der vil skabe værdi for kunderne. Samtidig kan det bidrage til nye værdifulde og kreative inputs for Product Managers, som kan være med til at gøre produktet endnu bedre. Tag dig derfor tid til at etablere et godt samarbejde i teamet – det vil bidrage positivt i sidste ende.

Gensidig respekt

Et sundt arbejdsforhold hviler på en skarp rollefordeling og gensidig respekt. Det er derfor vigtigt, at der fra start fastlægges nogle mål og forventninger til, hvem der står for hvilket arbejde samt en tro på, at arbejdet bliver fuldført. Det er dog mindst lige så vigtigt, at der udvises en gensidig respekt, når herefter arbejdet er gjort.

Lad dig inspirere

Nogle gange kan det være svært at se, hvordan et projekt skal lykkes, og man kan derfor være tilbøjelig til at forkaste alle idéer. På trods af, at man som Product Manager står med ansvaret for at idéudvikle på et produkt, så kan det være en god idé at lade sig inspirere af andre. Prioritér derfor sparring med andre og hjælp hinanden til at blive mere effektive.

Denne artikel er inspireret af artiklen https://medium.com