Meget af den værdi en product manager skaber, består af evnen til at betragte sine produkters livscyklus i et holistisk perspektiv. Det er måske common sense for de fleste product managers, men i praksis er det svært at udleve.

I denne artikel får du 10 konkrete og praktiske råd til, hvordan du kan skabe mere værdi som Product Manager.

 

  1. Sørg for at du forstår, hvordan jeres virksomhed tjener penge. Skitsér det og fortæl det til nogen, der netop er startet i din virksomhed.
  2. Ring til fem kunder og stil dem de samme ikke-ledende spørgsmål. Del overblikket med dit team, eller invitér dem til at lytte med.
  3. Observér fem personer, der bruger jeres produkt til at få gjort deres daglige arbejde. Bed om at være en flue på væggen. Del med dit team.
  4. Såfremt I har et UX-team kan du bede dem om at lave en usability test for et kommende produkt eller feature. Lav et par tests og gentag processen.
  5. Nedbryd siloer. Taler du med nogen uden dit team er til stede? Find ud af hvordan I kommunikerer optimalt sammen, så du ikke bliver flaskehals. Det er ikke just befordrende for videndeling.
  6. Planlæg en møde/session hvor alle, også ingeniører, skaber ideer, prototyper m.v. I kan fx gøre det officielt ved at kalde det et design- sprint.
  7. Få nogle billeder af rigtige kunder, som drager nytte af jeres arbejde, og sæt dem op på væggen. Ring til dem. Virkelige mennesker og virkelige historier inspirerer folk.
  8. Find ud af, hvordan du skaber en ærlig og åben diskussion/dialog med dit team om, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer.
  9. Arbejd med at nedbryde nogle af de fordomme, du har om dit team (fx at ingeniører er ligeglade med UX, og at UX er ligeglade med forretningen). Invitér nogen til frokost. Spørg hvad der motiverer dem.
  10. Opret en “det driver mig til vanvid”-liste med ting, der gør dit interne team irriterede, når de bruger produktet. Efterfølgende bør du dedikere et par dage til at få disse ting udryddet.

 

Kilde:

https://medium.com/@johnpcutler/pms-pos-25-things-you-can-try-now-9790356aff87#.7oybmwt6f