Du har helt sikkert hørt, at det er vigtigt, at man som Product Manager har en strategi for sit produkt, og at man skal tænke strategisk. Men hvad ligger der egentlig i ordet ’strategi’ og hvordan er man strategisk i praksis?

I bund og grund dækker begrebet ’strategi’ over et sæt handlinger, hvis formål er at nå et bestemt mål. Helt overordnet kan man omsætte det til at indebære:

  • At opnå et bestemt mål
  • Et sæt af handlinger
  • At være troværdig og sammenhængende
  • At være fokuseret på at overvinde de største hindringer

Strategi handler altså om, at man fra start skal være klar over, hvad det er, man sigter efter at opnå – at der skal være en konkret plan. Det handler om, at planen skal være troværdig og sammenhængende, og at det er realistisk at nå målet. Ligeledes skal den klargøre de vigtigste og største forhindringer for dernæst at være fokuseret på at overvinde disse.

Disse punkter udgør altså tilsammen en definition af, hvad der ligger i ordet strategi, men det vigtigste spørgsmål lyder stadigvæk: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil være strategisk?

Gør det klart, hvad succes består af

Det kan være en god idé at gøre sig nogle konkrete tanker om, hvad det helt præcist er, du gerne vil opnå med dit produkt. Sørg derfor for at have en klar forventning om, hvad det er, du stræber efter og sørg derefter for, at dine samarbejdspartnere har samme visioner. På den måde bliver det lettere for dig at vide, hvornår du rent faktisk har opnået succes.

Forstå hvad du forsøger at løse

Det er vigtigt, at du gør dig umage med at forstå, hvad det er for et problem, du forsøger at løse for hvilken gruppe mennesker. Hvad er det for et problem, der er tale om? For hvem er det et problem? Hvad har stor betydning, og hvad har mindre stor betydning? Forståelse af et problem betyder at forstå din konkurrence og de systemer, som problemet består af. Det er dog ikke muligt at løse alle problemer lige godt, så derfor er det vigtigt, at du overvejer, hvilke problemer du kan løse bedre end andre. Først når du har sat dig ordentligt ind i tingene, er du i stand til at løse dem på en tilfredsstillende måde.

Prioritér

At arbejde fokuseret er en strategisk fordel, der giver dig mulighed for at arbejde mere med det, der betyder mest. Det er derfor vigtigt, at du prioriterer det vigtigste først, selvom det måske betyder, at du må sige nej til mange andre gode idéer. Det handler derfor om at vælge omhyggeligt, selvom det kan være svært at skære igennem og sige nej.

Denne artikel er inspireret af artiklen https://medium.com