Enkelte virksomheder tøver med at indgå aftaler med freelance produktchefer eller eksterne konsulenter til at drive strategiske udviklingsprojekter. Der synes at være en bekymring ved at outsource en så strategisk vigtig funktion og de virksomheder går dermed glip af vækstmuligheder.

I denne artikel vil jeg prøve at vende bekymringen, ved at gennemgå nogle af de fordele, der er ved at hyre ekstern hjælp til at udvikle og drive product management funktionen.

Rollefordeling

Alle virksomheder har brug for en leder, der kan træffe de svære beslutninger!

Men det er ofte være svært at finde tid til, hvis ejeren/lederen også agerer produktchef og påtager sig for mange roller. Ofte resulterer det i manglende fokus på vækst, da virksomhedens platform til at vækste bliver hæmmet af lavpraktiske og taktiske hensyn.

En erfaren ekstern produktchef ved hvordan man udfylder denne rolle, så ejeren kan koncentrere sig om egne roller, men uden at påtage sig en fast omkostning.

Erfaring

Der er endvidere mange små, nystartede virksomheder, der ville kunne nyde godt af et kortsigtet forløb med en erfaren produktchef. De virksomheder har typisk ikke råd til at betale en fuldtidsansat.

Der vil være behov for at etablere processer, der kræver en midlertidig funktion, men ofte er der ligeledes behov for strategisk rådgivning og sparring. Mange virksomheder kan med fordel benytte et eksternt perspektiv og få strategisk rådgivning af en med erfaring indenfor product management.

Nytænkning

Nytænkning er en nødvendighed, men stabilitet, konsensus og samhørighed er selvfølgelig også vigtige faktorer, hvad angår produktivitet. Ved at have en midlertidig og dedikeret afbrydelse fra det normale setup, kan der opstå nye handlemuligheder og potentielt mere attraktive løsninger samt produkter.

Der er naturligvis mange faktorer der afgør, om det er fordelagtigt at hyre en freelance produktchef til at aflaste- eller udvikle en effektiv afdeling eller entrere med en ekstern konsulent til et afgrænset projekt. Noget tyder dog på, at såfremt der bliver opbygget tillid til den eksterne, kan virksomheder have gavn af at ansætte en freelance produktchef eller ekstern konsulent og dermed opnå større afsætningspotentiale.

 

David Neville leverer gennem virksomheden Nevico ApS forretningsudvikling med udgangspunkt i produkterne samt product management på freelance basis. Se mere på www.nevico.dk eller ring 42832829